You are here

Zorg voor een optimaal teeltresultaat voor uw cyclamen

Nieuws
22.10.2018
Cyclamen

Aan het begin van het najaar, wanneer de eerste cyclamens op de markt komen, is het tijd om de teeltomstandigheden aan te passen.

“Na zo'n warme en zonnige zomer kan dit best lastig zijn”, vertelt Ben Geijtenbeek, Senior Crop Technical Specialist bij Syngenta Flowers®.

In het najaar neemt het risico op problemen in de teelt toe. Dit betekent dat planten te maken kunnen krijgen met een lagere lichtintensiteit, kortere dagen en een hogere luchtvochtigheid. Ook wortelproblemen, overmatige strekking, botrytis en afname van de bloemkwaliteit zijn risico's waarmee telers mee te maken kunnen krijgen.

Ben geeft specifieke teeltadviezen voor zulke omstandigheden, om deze problemen voor te zijn.

“Wij adviseren telers dringend om de bemestingsbalans in de pot te controleren en deze optimaal te houden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de lagere waterbehoefte van het gewas door minder verdamping in het najaar. Verder neemt de bemestingsvraag toe door de grootte van het gewas en de snelle ontwikkeling van de bloemen.”

Hij vervolgt: “Zolang de planten zeer actief zijn, is er speciale aandacht nodig voor het calciumgehalte. Dit speelt namelijk een belangrijke rol bij de kwaliteit van het blad- en bloemweefsel en botrytisresistentie. In deze specifieke teeltperiode neemt ook de vraag naar kalium toe.”

De pH (zuurgraad) en EC (elektrische geleidbaarheid) moeten in het najaar nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Klimaatbeheersing is een ander belangrijk aspect. “Vermijd een snelle daling van dag- naar nachttemperatuur, vooral na een zonnige dag”, adviseert Ben. “Zo voorkom je een toename van de worteldruk, wat anders kan leiden tot schade aan de bloemranden, gevolgd door een botrytisaanval.”

De cyclamengewasspecialist vervolgt: “Met een goede instelling van de middagtemperatuur kan het makkelijkst bespaard worden op de kosten door gratis zonnewarmte te gebruiken. Laat de temperatuur heel langzaam en geleidelijk dalen naar het nachtelijke niveau.”

Bens allerbelangrijkste advies is om niet achter de feiten aan te lopen! “Als je tijdig maatregelen neemt, levert dat mooie cyclamens op met minder of geen ziektes, een betere plantkwaliteit en veel meer verkoopbare planten” stelt hij.