You are here

Gerecycled water schoon houden

Nieuws
19.06.2018
Water conservation

Als u recirculatiewater nog niet opslaat in veilige en gecontroleerde installaties, is het nu tijd om daarmee te beginnen. Dat is het advies van Ben Geijtenbeek, senior teelttechnisch specialist bij Syngenta Flowers in Enkhuizen.

Veel Europese telers recyclen hun water. Wanneer de concentratie van elementen met een nadelige invloed te hoog wordt (natrium en chloor zijn goede voorbeelden), wordt het water gewoon afgevoerd. Maar de zuiverheid van recirculatiewater staat momenteel hoog op de EU-agenda.

Ben denkt dat er binnenkort Europese regelgeving zou kunnen komen over de invloed van dit water op het milieu.

Tenzij telers nu actie ondernemen, kunnen ze volgens hem door eindgebruikers en consumenten worden beoordeeld op hun milieu-impact, en kunnen ze ook niet aan toekomstige regelgeving voldoen.

“Ter bescherming tegen ziekten moet het water gedesinfecteerd worden en in een gecontroleerd systeem worden opgeslagen,” vertelt hij. “Dat wil zeggen in een veilige en gecontroleerde opslag, zoals buitenbassins of – nog beter – binnentanks.”

Ben raadt telers aan om van tevoren advies in te winnen bij een bedrijf dat is gespecialiseerd op dit vlak. De technieken moeten namelijk passen bij de specifieke situatie op het bedrijf.

“Er kunnen verschillende eisen worden gesteld aan de zuivering van water uit verschillende bronnen.”

Daarbij kan het gaan om het aanpassen van de pH en/of chemische samenstelling, het verwijderen van algen en andere deeltjes, en desinfectie.

“Natuurlijk moeten voedingsstoffenoplossingen ook worden gerecycled,” vult Ben aan.

Een duurzame, hoogwaardige watervoorraad is onmisbaar bij de teelt van gezonde gewassen. Dit draagt bij aan een hoger percentage verkoopbare planten, en door minder ziekte zijn er minder chemicaliën nodig. Dus het opvolgen van Bens advies betaalt zich uiteindelijk meer dan terug.

Voorlopig roept Ben alle telers op om het probleem met recirculatiewater serieus te nemen.