You are here

Demonstratieproef gerberateelt met Mainspring: met minder water betere resultaten

Nieuws
11.04.2019
Gerbera jamesonii Cartwheel Strawberry Twist

Een hoger watervolume is niet altijd beter, zo blijkt uit een spuittechniekproef op 12 maart voor Gerberateelt in combinatie met Mainspring – een uniek, betrouwbaar en vriendelijke insecticide voor de niet-grondgebonden sierteelt. Het resultaat: minder water verspuiten geeft in veel gevallen juist dezelfde of betere resultaten.

De hoeveelheid water die gebruikt mag worden in combinatie met insecticiden, wordt meer en meer gereguleerd. Vanuit Syngenta Nederland werd een demonstratieproef opgezet om te kunnen aantonen wat er mogelijkheden zijn met de huidige spuittechniek. Daarom werden afgelopen 12 maart alle gerberatelers in Nederland uitgenodigd voor een informatieavond omtrent spuittechniek en de bezichtiging van deze proef. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met Erik Mooij, Begeleiding Gewasbescherming Glastuinbouw en Royal Flowers in Moerkapelle.

Doel van de proef              
Het voornaamste doel van de proef was om te kijken het watervolume kan worden verlaagd bij het gebruik van Mainspring. Om de resultaten beter zichtbaar te maken, werd gebruik gemaakt van Helios – een fluoriserende formulering waarmee het spuitbeeld zichtbaar wordt onder UV-licht.

Tijdens de proef op 12 maart werden verschillende watervolumes getest, variërend van 600 tot 2.000 liter. Normaalgesproken worden in de gerberateelt over het algemeen watervolumes van 1.500 ltr/ha of meer gebruikt. Daarom werden volgende hoeveelheden, snelheden en druk getest:

Object

Snelheid km/h

Druk Bar

l/min/rij

l/ha

Opmerking

A

2.48

6

5.88

2060

Op en neer

B

2.28

4

5.09

1780

Op en neer

C

3.33

4

5.09

1326

Op en neer

D

3.33

4

5.09

665

Enkel

Resultaten
Uit de proef kwam naar voren dat er een hoger risico is dat het middel van het blad afloopt zodra er hogere watervolumes gebruikt worden. Bij de objecten A&B (2060 en 1780ltr/ha) was duidelijk te zien dat de spuitvloeistof naar de randen van het blad was gelopen en zelfs deels van het blad afgelopen – ook wel run-ff genoemd.

Bij de objecten C&D (1326 en 665ltr) vielen de druppels niet van de plant, maar was nog altijd een mooie bedekking van de plant zichtbaar. Een bijkomend voordeel is, als het watervolume wordt verlaagd door een hogere rijsnelheid aan te houden, kan er ook een behoorlijke tijdswinst behaald worden.

Hoewel er vaak voorkeur is om liever meer water te gebruiken, zagen de telers zelf onder het UV-licht dat meer water niet altijd beter is: het middel gaat onnodig verloren, omdat het van de plant afdruipt. Uit de onderzoeksresultaten blijkt tevens dat het verlagen van het spuitvolume in veel gevallen juist gelijkwaardige of zelfs betere bedekkingsresultaten oplevert. Daarnaast wordt de emissie zeer sterk beperkt, wat een enorme winst oplevert voor mens, omgeving en milieu. dezelfde of betere resultaten oplevert.