You are here

Achter de schermen van het succes: Ziektebestendige Impatiens walleriana Imara® van Syngenta Flowers na uitgebreide proeven

Imara
12.06.2018

 

  • Onderzoek bevestigt veerkracht tegen valse meeldauw
  • Getest onder teeltomstandigheden en op tuinprestaties
  • Levert betrouwbare, consistente groei en een hele zomer lang bloei

 

Enkhuizen, 7 juni 2018 – Voor de ontwikkeling van Imara®, de nieuwe Impatiens walleriana meer resistent tegen valse meeldauw dan ooit tevoren van Syngenta Flowers, is een jarenlange inzet van wetenschappers nodig geweest. Tijdens intensieve, grootschalige bloeiproeven presteerde Imara® in vergelijking met andere rassen beduidend beter bij blootstelling aan de ziekte. De proeven bevestigden dat de serie zeer resistent is tegen valse meeldauw en in de tuin blijft presteren tot de eerste nachtvorst.

 

“Er was Syngenta veel aan gelegen om Impatiens walleriana weer in het assortiment terug te brengen en we zijn de afgelopen negen jaar bezig geweest om Imara® te ontwikkelen”, vertelt Joost Kos, hoofd Research & Development bij Syngenta Flowers. “We vonden wilde planten die van nature resistent zijn, waarmee wij een traditioneel veredelingsprogramma hebben opzetten. Imara® is getest op tuinprestaties en onder teeltomstandigheden, zodat consumenten en kwekers volop kunnen profiteren van deze volgende generatie Impatiens walleriana.”

 

De Imara®serie staat voor compacte planten met een lange bloei, uitzonderlijk veel kleur op de verkooptafel, met bovendien een grote resistentie tegen valse meeldauw”, aldus Kos. “We zijn zeer verheugd dat we het plezier dat consumenten aan Impatiens walleriana beleefden weer terug kunnen brengen en telers de gelegenheid bieden deze planten weer te gaan telen zonder angst voor uitval als gevolg van valse meeldauw.”

 

Het Syngenta-team testte meer dan 5.000 zaailingen om de genetica te vinden die bestand was tegen valse meeldauw. Eenmaal geselecteerd werd Imara® getest in kas- en veldproeven met het oog op plantopbouw, bloeitijd, bloemkwaliteit en uniformiteit. De prestaties van Imara® zijn in 2017 bevestigd door bloeiproeven in het Syngenta Jealott's Hill Research Centre en onafhankelijke proeven in het Stockbridge Technology Center in het Verenigd Koninkrijk. In de video is de ontwikkeling van Imara® te zien in vergelijking met de bestaande commerciële Syngenta-rassen.

 

"De infectiedruk met Plasmopara obducens tijdens de proeven in zowel Jealott's Hill als Stockbridge was bijzonder hoog”, vertelt John Gordon, technisch specialist bij Syngenta Flowers. “Alleen Imara® toonde bij een wisselende infectiedruk een opvallend hoge graad van resistentie.”

 

Syngenta blijft in de ontwikkeling van Imara® investeren en verwacht meer kleuren aan de serie te kunnen toevoegen om daarmee tegemoet te komen aan de wensen van consumenten, retailers en telers. De serie is momenteel verkrijgbaar in de kleuren wit, rood, paars, oranje, oranje met ster en als mix.

 

Bezoek www.floriproservices.nl/imara en maak nader kennis met Imara® of doe mee met de onlinediscussie via #ImaraFlowers.

 

Over Syngenta

Syngenta is een wereldwijde toonaangevende onderneming op het gebied van de landbouw, die een belangrijke bijdrage levert aan de zekerheid in de voedselvoorziening door miljoenen agrariërs in staat te stellen een beter gebruik te maken van hun bronnen. Door onderzoek van wereldklasse en innovatieve oogstoplossingen, werken onze 28.000 medewerkers in meer dan 90 landen aan het vernieuwen van teelten. Wij hebben ons toegelegd op het veiligstellen van landbouwgronden door teloorgang te voorkomen, biodiversiteit te bevorderen en agrarische gemeenschappen nieuw leven in te blazen. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.syngenta.com enwww.goodgrowthplan.com.

 

# # #

 

Contactpersonen voor de media:

Robbin van den Berg

[email protected]

+31 (0)174 534 277

 

Meghan McDonald

[email protected]

+1919-870-5718

 

Imara® op internet:

Imara® Impatiens

Video: Achter de schermen van het succes

 

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit document bevat uitspraken over de toekomst, die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van terminologieën zoals 'verwacht', 'zou/zouden', 'zal/zullen', 'potentieel', 'plannen', 'vooruitzichten', 'geschat', 'gericht', 'op schema' en soortgelijke uitdrukkingen. Dergelijke uitspraken kunnen onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten uiteindelijk wezenlijk verschillen van hetgeen hier wordt verklaard. We verwijzen naar de publiekelijk toegankelijke documenten van Syngenta bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission voor nadere informatie over deze en andere risico's en onzekerheden. Syngenta aanvaardt geen verplichtingen om toekomstgerichte verklaringen bij te stellen aan de hand van de feitelijke resultaten, gewijzigde veronderstellingen of andere factoren. Dit document vormt geen, of maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of enige uitnodiging tot het doen van een aanbod op gewone maatschappelijke aandelen in Syngenta AG of Syngenta ADS's, of erop in te schrijven, noch zal het de basis vormen voor of in verband kunnen worden gebracht met welke zakelijke overeenkomst dan ook.

 

©2018 Syngenta, Postbus 2, 1600 AA, Enkhuizen Imara®, het Syngenta FloriPro® Services logo en het Syngenta Flowers logo zijn handelsmerken en eigendom van een van de ondernemingen die deel uitmaken van de Syngenta Group. Syngenta Seeds heeft de informatie in deze publicatie met veel zorg en vakkundigheid samengesteld. Deze publicatie beoogt Imara® te promoten zoals het gewas in werkelijkheid is, zonder echter enige expliciete of impliciete garanties te geven met betrekking tot onder meer de verkoopbaarheid en de geschiktheid van de plant voor specifieke doeleinden, en niet-inbreukmakend op rechten. Syngenta kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van deze publicatie.