You are here

Global G.A.P.

GLOBAL G.A.P. en GRASP certificering voor het complete productieproces van Syngenta Flowers

  

Het complete productieproces van Syngenta Flowers is voorzien van het GLOBALG.A.P. met GRASP certificaat.

Op wetenschappelijke basis geschoeid en neutraal van opzet (zonder winstbejag) is GLOBALG.A.P. met GRASP een wereldwijd toonaangevend accreditatiesysteem voor de sierteeltsector, dat is ontwikkeld door partijen uit de sector en de retail, en met vertegenwoordigers van consumentenorganisaties. Onafhankelijke instanties valideren de accreditering.

De normen waarvoor GRASP staat bieden garanties dat de arbeidsomstandigheden en sociale aspecten van de activiteiten van Syngenta wereldwijd eerlijk en consistent zijn. Die normen hebben betrekking op de wijze waarop de werknemers in het bedrijf zijn vertegenwoordigd, hun wettelijke rechten, de werktijden, de rechten van kinderen, de rapportering en aanvullende voordelen.

Het succes betekent dat alle interne productielocaties van Syngenta in Europa, Afrika en het Midden-Oosten nu GLOBALG.A.P. zijn gecertificeerd. Daarmee is richting de Syngenta-klanten gewaarborgd dat de onderneming voldoet aan de strengste professionele standaarden en duurzaamheidsnormen voor de sierteelt. Deze toonaangevende verbintenis biedt de telers waaraan Syngenta levert en de retailers die door die telers worden bevoorraad, het enorme voordeel dat zij zich kunnen onderscheiden op de markt. Dit onderscheidende voordeel van het duurzaam produceren van bloemen en planten werkt door tot op consumentenniveau. 
 
Louis Kleynhans, hoofd van Syngenta Flowers Europe zegt hierover:

"We zijn trots dat we deze certificering hebben behaald, en we zijn ook blij dat de voordelen ervan straks door de hele keten zullen worden gewaardeerd. Wij hebben ons grote inspanningen getroost, maar we zijn ervan overtuigd dat onze afnemers dit zullen ervaren als een echte stap vooruit; een stap waarmee zij hun voordeel kunnen doen. De accreditatie borgt de kwaliteit van onze planten, geproduceerd op Syngenta locaties, de veiligheid van onze medewerkers en de bescherming van het milieu.

Dat nu alle Syngenta Flowers planten, geproduceerd op Syngenta locaties, met het GLOBALG.A.P. certificaat worden verhandeld, weerspiegelt de betrokkenheid op lange termijn van het bedrijf en vormt een duidelijke investering in het verantwoord rentmeesterschap. Nu duurzaamheid een steeds grotere rol speelt, schermen inmiddels meer dan 1.000 ondernemingen in de sfeer van bussiness-to-business en business-to-consumer met een eco-vermelding. Syngenta heeft gekozen voor GLOBALG.A.P. omdat deze certificering de hoogste standaarden kent.

Europese retailers en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) maken zich sterk voor de groei van de gecertificeerde productie. Telers moeten kunnen aantonen dat hun productiemethoden duurzaam zijn om op die manier concurrerend op de markt te blijven. Doen ze dat, dan bouwen ze geloofwaardigheid en goodwill op bij de consument die duurzaam geteelde producten zoekt.

GLOBAL G.A.P. biedt continue ondersteuning aan de telers om de kwaliteit van hun productie te verbeteren, met inbegrip van regelmatige controles en follow-ups, waarbij de inzichten van de industrie én de retailer worden geïntrigeerd.

Voor meer informatie, worden telers uitgenodigd om contact op te nemen met een van de Syngenta Flowers vertegenwoordigers. Aanmelden kan op www.globalgap.org.